dimarts, 23 de novembre de 2010

QÜESTIÓ DE FEQÜESTIÓ DE FE

Llibre objecte, objecte visual, 2011

BINOCLES
 
BINOCLES: Un altre objecte, per mirar mentre ell et veu.