VÍDEO

El següent vídeo és  "the book", és una important reflexió sobre la nostra cultura visual...

http://youtu.be/YhcPX1wVp38
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iwPj0qgvfIs
http://www.youtube.com/user/leerestademoda#p/a/u/1/YhcPX1wVp38