dijous, 1 d’abril de 2021


DIÀLEGS, Exposició a l'Espai G d'ART de Terrassa
 

 27 ARTISTES CONFINAT'S